Welkom op de site van de Vrienden van de OLV. 

Op deze site kunt u vinden wie, wat en waarom wij zijn.

 Oprichting en historie.

 De Stichting Vrienden van OLV van Altijddurende Bijstand en de Stichting Parochiehuis O.L.Vrouw van Altijddurenden Bijstand, zijn effectief per 1 januari 2018 gefuseerd in de Stichting Vrienden OLV Bilthoven. De doelstellingen van beide oude Stichtingen overlapten elkaar en om redenen van effectiviteit en efficiënte toepassing van resources was een bundeling van activiteiten gewenst. De activiteiten van beide oude Stichtingen en de bestaande rechtsverhoudingen  worden in de nieuwe Stichting geïntegreerd. 

Navigeren op de website

Via het menu kunt u navigeren naar de verschillende onderdelen van de website.