De Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 

Postbus 609
3720 AP Bilthoven 

info@vriendenolv.nl
Bankrekeningnummer: NL25RABO0168745267

Het Bestuur bestaat uit: 

A.M. Veldhuis, voorzitter
M.H.J. Wolters-Schweitzer, vice-voorzitter
P.P. Buijs, secretaris
H.C.M. Röling-van Steekelenburg, penningmeester

De Raad van Toezicht bestaat uit:

G.C. Daniëls
W. Hooft
J.W. Stoop

De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen belonging voor hun werkzaamheden.